Over ons

Het Expertise Netwerk Sustainable Urban Tourism (ENSUT) is een initiatief vanuit het domein Creative Business van Hogeschool Inholland. Wij onderzoeken hoe toerisme waarde kan toevoegen aan een stedelijk gebied. Dit doen we met een groeiend netwerk van kennisinstellingen, overheden, bedrijven, bewoners, ondernemers, onderzoekers en studenten.

Veerkrachtig & Duurzaam Toerisme

ENSUT wil graag een krachtig antwoord geven op de vraag: ‘’ Hoe kunnen we stedelijk toerisme op een duurzame en veerkrachtige manier (opnieuw) vormgeven?’’ Vanuit diverse disciplines en stadsbesturen is er de behoefte om toerisme vanuit een systemisch perspectief te onderzoeken en te herdefiniëren. Op deze manier kan worden aangetoond welke waarde toerisme kan toevoegen aan een stedelijk gebied.

Innovatieve Oplossingen

ENSUT wil aan deze behoeften voldoen door slimme samenwerkingen aan te gaan en innovatieve oplossingen te ontdekken. Dit doen we op verschillende schaalniveaus. Zo werken we samen met internationale partners in projecten zoals SmartCulTour en Smartdest maar zijn we ook zichtbaar midden in steden als Amsterdam & Rotterdam, middels onze living labs. Ongeacht het schaalniveau ontstaan er bruikbare onderzoeksrapporten, maar ook handige tools die ondernemers, gemeenten en bedrijven kunnen gebruiken om zelf aan de slag te gaan.

ENSUT bestaat uit een team van onderzoekers, lectoren, docenten en studenten. Zij werken samen met organisaties en ondernemers aan gebieden die duurzaam stedelijk toerisme willen (door) ontwikkelen.

Meer over ons team en de betrokken partijen

Onze Thema's

Het begrip Sustainable Urban Tourism is gebaseerd op de volgende kernprincipes:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de gemeenschap op de plaats van de bestemming
  • Het bieden van een hoge belevingswaarde aan de stedelijke gebruikers
  • Het behoud en de kwaliteit van de natuurlijke omgeving, waarvan zowel de gemeenschap als de bezoekers afhankelijk zijn.

Door in te zoomen op deze principes hoopt ENSUT een beter begrip te krijgen van regeneratief toerisme en tools aan te kunnen reiken die helpen het fenomeen verder te ontwikkelen. Naast Sustainable Urban Tourism houdt het ENSUT zich bezig met nog drie andere thema’s, namelijk:

Regenerative Placemaking

De pijler Regenerative Placemaking werkt vanuit een systemisch perspectief om de bezoekerseconomie (in de breedste zin van het woord) in metropoolregio’s te begrijpen en te ontwikkelen op een wijze die de kwaliteit van plaats en leven versterkt, onder andere met behulp van placemaking. 

Smart Citizenship & Governance

 De pijler Smart Citizenship & Governance richt zich op de organisatie van toerisme.  Het is het streven om verder te gaan dan oplossingsgerichtheid (solutionisme) en participatiegerichtheid (participatisme). Dit wordt gedaan door een constructief kritische beschouwing van governance processen en manieren om belanghebbenden op een zinvolle wijze betrekken en gezamenlijk  eigenaarschap te stimuleren.

Disruptive Innovations

 Binnen de pijler Disruptive Innovations richt de nadruk op manieren waarop sociale en technologische innovaties bijdragen aan veranderingen in de bezoekerseconomie. Ook wordt toegewerkt naar het stimuleren van innovaties die een meer inclusief, rechtvaardig en duurzaam toeristisch en leisure ecosysteem zullen creëren.

Living Labs

Binnen het domein Creative Business van Hogeschool Inholland zijn er meerdere living labs die zich over diverse maatschappelijke vraagstukken buigen. Het ENSUT is nauw verbonden met de living labs waar toerisme en leisure centraal staan.

Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam
Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam

In de Urban Leisure & Tourism Labs houden we ons bezig met de vraag hoe toerisme en vrijetijdsbesteding een positieve bijdrage kunnen leveren aan Amsterdam en Rotterdam. De resultaten, oplossingen en innovaties uit de labs leveren een belangrijke bijdrage aan ons netwerk en het werkveld en zorgen daarnaast voor nieuwe inzichten in het onderwijs.

Groeiend Netwerk

Kennisinstellingen, bedrijven en (overheids-)organisaties nodigen wij uit om in ons groeiende netwerk te participeren en vraagstukken te de delen. Vanuit onze expertise en met elkaar hopen we tot inspirerende oplossingen te komen. Eind Mei 2023 zal het netwerk worden gelanceerd en we zijn nog steeds op zoek naar launch partners. Doe je mee?

Wil je meer lezen over ENSUT en onze living labs? Lees ons magazine! Klik hier.

Headerfoto credits: Philippa Collins