Netwerk

Het Expertise Network Sustainable Urban Tourism is een initiatief van Hogeschool Inholland. Binnen het netwerk staat praktijkgericht onderzoek op het gebied van duurzaam stedelijk toerisme centraal. Subthema's als placemaking, smarter solutions en cultureel toerisme spelen hierbij een grote rol. Samen met onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, onderzoekers, studenten en bewoners hopen wij in de toekomst met heldere oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van duurzaam toerisme. We hopen dan ook dat ons netwerk in de toekomst blijft groeien. Doe je ook mee?