SIA-subsidie voor lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme

SIA-subsidie voor lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme

Status

In voorbereiding

Team

Ko Koens & het lectorenplatform

Status

Hogeschool Inholland (penvoerder), Breda University of Applied Sciences, Hotelschool The Hague, NHL Stenden, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogeschool, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven.

Unieke samenwerking draagt bij aan transitie naar regeneratief stedelijk toerisme

Het lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme heeft een subsidie van 100.000 euro toegekend gekregen door Regieorgaan SIA. Het platform brengt onderzoekers samen van 12 Nederlandse kennisinstellingen, waaronder Hogeschool Inholland, die zich bezighouden met de vraag hoe toerisme te ontwikkelen dat bijdraagt aan een duurzame stedelijke leefomgeving. Dit willen zij doen samen met lokale en (inter)nationale partners op basis van een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda.

Ko Koens, lector New Urban Tourism bij Hogeschool Inholland is initiatiefnemer van het lectoratenplatform: “Het lectorenplatform stimuleert een betere samenwerking tussen onderzoekers van Nederlandse hogescholen en universiteiten. Een dergelijke samenwerking is uniek in de wereld en dit kan helpen om te komen tot nieuwe oplossingen voor de stedelijke toerismeproblematiek, zowel in Nederland als in andere landen binnen en buiten Europa.”