New urban magazine

New urban magazine

Het Expertisenetwerk Duurzaam Stadstoerisme (ENSUT) is een initiatief van Hogeschool Inholland. We willen samen met partijen werken aan het vergroten van het innovatief vermogen op het gebied van Urban Tourism om zo bij te dragen aan de transformatie van steden. Lees meer over hoe ons ENSUT-netwerk samenvalt met de living labs van Inholland.

27 maart 2023