Screw Ups Toerisme en Leisure

Screw Ups Toerisme en Leisure

In een wereld waar snelle acties en gedurfde visies de toon zetten, is het waardevol om stil te staan bij de stappen die we hebben gezet tijdens successen én Screw Ups. Tijdens de Screw Up Morning eind 2023, een initiatief van Sweco, ENSUT en J2Leisure, hebben we kans gegrepen om het over een andere boeg te gooien en geen succesvolle projecten maar projecten die niet liepen zoals gepland uitvoerig te analyseren en te bespreken – want van fouten kun je het beste leren.  

Waardevolle ‘Screw Ups’ uit de praktijk

Voorbeeld van Screw Ups waren er in overvloed. Zo werd genoemd hoe lastig het kan zijn om een grootwinkelcentra er van te overtuigen om leisure elementen toe te voegen, en bespraken we de paradox van de Floriade: een korte termijn falen dat genoeg kansen heeft voor een toekomstige bloeiende klimaatadaptieve woonwijk. Daarnaast zorgt ruimtegebrek vaak voor een voorkeur voor woningbouw boven vrijetijdsvoorzieningen, wat de complexiteit van leisure in gebiedsontwikkeling en de betrokkenheid van zowel ondernemers als inwoners benadrukt.

Een sector die verder reikt dan economisch gewin én ook maatschappelijk van toegevoegde waarde is

Tijdens de ochtend hebben we niet alleen gereflecteerd op het verleden, maar ook vooruitgekeken naar de toekomst. Panelleden deelden hun inzichten over gebiedsontwikkeling en de moeilijkheid van financierbaarheid van projecten wanneer er geen politieke draagvlak voor is. Anderen gaven hun perspectief op toerisme en leisure en het belang van het ontwikkelen van een visie die verder gaat dan enkel economische belangen. Ruimte om elkaar te ontmoeten, beweging, gezelligheid en zingeving leidt zowel tot economische groei als sociale cohesie.  Toerisme en recreatie zijn niet alleen een privilege, maar ook een wettelijk vastgelegd recht, ondersteund door artikel 22 van onze grondwet, waarin staat dat de overheid ‘voorwaarden schept voor vrijetijdsbesteding’.

Ontcijferen van de ‘Screw Ups’

Tijdens de startfase is tijd een zeer relatief begrip. ‘Overhaasten’ is een veelgenoemde Screw Up, resulterend in te veel aannames en onvoldoende onderzoek. Tegelijkertijd zien we dat veel Screw Ups ontstaan door oneindig lange co-creatie sessies waarbij actie uitblijft. Om tot een fantastisch plan te komen zijn er meerdere perspectieven nodig en zeer waardevol! Maar door het uitnodigen van téveel stakeholders aan de tafel of juist het te laat betrekken van bepaalde type stakeholders ontstaan Screw Ups. Daarnaast spelen verborgen agenda’s en politieke belangen een andere oorzaak van het mislukken van plannen. Het is duidelijk: zonder een gedegen start, inclusief de juiste stakeholders, draagvlak en een realistische kijk op de benodigde tijd en middelen, is elk project kwetsbaar.

De drang om snel te willen starten is erg herkenbaar en zeker niet iets nieuws, maar kan wel leiden tot een gebrek aan grondige kennis en voorbereiding. Dit resulteert vaak in ondermaatse beslissingen en over het hoofd zien van cruciale aspecten en stakeholders. De politieke verdeeldheid, het gebrek aan draagvlak aan het begin van het project en de uitdaging van té veel stakeholders zijn enkele van de terugkerende onderwerpen die naar voren kwamen tijdens de Screw Up Morning: Toerisme en Recreatie.

De Waarde van Toerisme en Leisure: essentiële maar nog steeds ondergewaardeerde sleutel tot brede welvaart

De lessons learned uit de Screw Up Morning zijn zeker niet onbekend bij velen maar het benadrukt opnieuw het belang van niet té snel willen beginnen, het betrekken van de juiste stakeholders en cross-overs met andere beleidsvelden. De waarde van toerisme en recreatie reikt namelijk verder dan de economie: het draagt bij aan de kwaliteit van leven en het welzijn van de inwoners, en mag zeker niet als laatste overwogen worden bij gebiedsontwikkeling.

Bekijk hier het Screw ups Overview

28 maart 2024