Baanbrekend duurzaam reizen

Baanbrekend duurzaam reizen

Keynote Frank Radstake: Naar een toekomstbestendige reissector

Tijdens de recente ATLAS-conferentie gaf Frank Radstake een krachtige keynote over de nieuwe duurzaamheidsambities van ANVR en de Nederlandse reisbranche. Deze doelen zijn ontwikkeld in samenwerking met CELTH en benadrukken de noodzaak van een multistakeholderbenadering in de gehele toeleveringsketen. Radstake benadrukte de noodzaak van uitgebreide actie en benadrukte de centrale rol van de Europese Unie in het toegankelijker maken van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Duurzaam reizen bevorderen: Ko Koens en de bijdrage van ENSUT

Na de keynote van Radstake was er tijdens de conferentie een paneldiscussie over duurzaam reizen en toekomstige prioriteiten, met Ko Koens als een van de panelleden. Koens gaf waardevolle inzichten in de strategische planning die nodig is om duurzaamheid op de lange termijn in de reissector te bereiken en versterkte de thema’s die Radstake naar voren bracht.

Een van de sessies op de conferentie was de workshop uitgevoerd door ENSUT, getiteld “Van Visie naar Strategie: Operationalizing the Sustainability Vision of the Dutch Outbound Travel Industry”. Deze workshop maakte gebruik van een van ENSUT’s innovatieve tools om de duurzaamheidsvisie om te zetten in uitvoerbare strategieën. Deelnemers gingen dynamische discussies aan en deden praktische oefeningen, waarmee ze belangrijke stappen zetten in de richting van de 2050 duurzaamheidsdoelen.

Hoogtepunten van de workshop: Van visie naar strategie

De ENSUT workshop bood een praktische aanpak voor het implementeren van de duurzaamheidsdoelen die in de keynote van Radstake werden besproken. Deelnemers werkten samen om specifieke acties en strategieën te identificeren die de reisindustrie naar een duurzame toekomst kunnen leiden. De sessie voorzag in een duidelijke routekaart voor belanghebbenden, om ervoor te zorgen dat de ambitieuze doelstellingen van ANVR en CELTH worden behaald met tastbare acties en meetbare resultaten.

Regeneratieve ontwikkeling van plaatsen

De workshop van Roos Gerritsma vulde het rijke aanbod van sessies aan. Gerritsma’s workshop ging dieper in op de fijne kneepjes van regeneratieve plaatsontwikkeling door toerisme, waarbij ze innovatieve methodologieën en gezamenlijke benaderingen belichtte. Deelnemers onderzochten casestudies en gingen interactieve discussies aan, waarbij ze beter inzicht kregen in het creëren van duurzame en regeneratieve toeristische praktijken die zowel gemeenschappen als het milieu ten goede komen.

10 juli 2024