Agenda bewuste bestemmingen

Agenda bewuste bestemmingen

Team

  • Guido Aerts
  • Harm IJben
  • Jeroen Klijs

De opgaven voor Leisure, Tourism & Hospitality – het gastvrijheidsdomein – zijn groot.
Het domein groeide tot de Covid-crisis wereldwijd, waar het 10% van het wereldwijde BBP genereerde. Tot aan de Covid-pandemie zagen we ook in Nederland een sterke groei van het domein. Deze groei leverde veel geld op (91,2 miljard omzet en ruim 800.000 banen). Het domein verdiende in 2019 in Nederland net zoveel geld als in de bouwsector en twee keer zoveel als in de agrarische sector. De Covid-crisis heeft laten zien dat het horecadomein niet alleen economisch, maar ook sociaal van grote waarde is.
Door de vraag van de consument zal het domein wereldwijd en in Nederland naar verwachting snel herstellen en een verdere groei doormaken. Toenemende complexiteit en dynamiek stellen het domein voor een grote transitieopgave, waarbij ecologische bovengrenzen en sociaal-economische ondergrenzen worden aangetroffen. De kennis- en onderwijsinstellingen in het gastvrijheidsdomein hebben een kwalitatieve onderzoekscapaciteit om het domein met expertise intensiever te helpen bij haar taken.