De SmartCulTour Toolkit

De SmartCulTour Toolkit

De SmartCulTour Toolkit is gemaakt door, voor en met alle partners in het SmartCulTour-project. Onze nauwe samenwerking met de zes SmartCulTour Living Labs heeft het mogelijk gemaakt om de tools en processen in deze Toolkit te ontwikkelen, testen en evalueren. Daarom zijn we ervan overtuigd dat de gepresenteerde tools niet alleen vanuit theoretisch oogpunt zinvol zijn, maar ook tot zinvolle resultaten leiden. Deze toolkit wordt gepresenteerd in twee formaten voor optimale acceptatie in de beroepspraktijk, het onderwijs en de academische wereld. Ten eerste is het online beschikbaar als gids en trainingshulpmiddel voor het gebruik van de tools in de praktijk via www.smartcultour.eu. Ten tweede is het beschikbaar als dit uitgebreide pdf-boekje met meer achtergrondinformatie en bronnen (te downloaden als deliverable 7.3 op www.smartcultour.eu). We hopen oprecht dat het u zal ondersteunen bij het heroverwegen en herontwikkelen van duurzaam cultureel toerisme.