De sociale constructie van touristificatie. Perspectieven van bewoners op mobiliteit en ligplaatsen

De sociale constructie van touristificatie. Perspectieven van bewoners op mobiliteit en ligplaatsen

Team

  • Guido Aerts
  • Harm IJben
  • Jeroen Klijs

Op 25 oktober 2013 beperkte de gemeenteraad van Barcelona de toegang tot Park Güell, het werk van de beroemde Catalaanse modernistische architect Antoni Gaudí. de officiële reden die werd gegeven was om verdere verslechtering van het park te voorkomen. de beperkte toegang en privatisering van het park symboliseerde echter de omschakeling van een openbare open ruimte naar een toeristisch gericht openluchtmuseum. critici hebben betoogd dat deze beslissing mogelijk om economische redenen is genomen. Desalniettemin werden bottom-up basisorganisaties en burgerinitiatieven (bijv. Plataforma Defensem el Park Güell – Platform laten we Park Güell verdedigen) om ervoor te zorgen dat het park niet zou worden geprivatiseerd, systematisch genegeerd (arias-sans & Russo, 2016). dit illustratieve evenement vertegenwoordigt een emblematisch placemaking-beleid dat heeft bevorderd
de privatisering van openbare ruimten en er toeristische attracties van maken. in termen van overheidsbeleid heeft de groei van het toerisme in volwassen bestemmingen vaak aangetoond dat er een voortdurende behoefte is om een nieuwe referentie te creëren voor consumptie, toeristische uitgaven en nieuwe kapitaalaccumulatie. in die zin hebben de buurten van Barcelona aan de rand van het stadscentrum een sleutelrol gespeeld in de verstrengeling van transnationale kapitaalnetwerken, die ook de integratie van metropool Barcelona in de toeristische stadservaring hebben aangemoedigd (Palomeque, 2015).