Serious gaming om participatieve stedelijke toeristische planning te stimuleren

Serious gaming om participatieve stedelijke toeristische planning te stimuleren

Status

Afgerond wetenschappelijk paper

Auteurs

Andreas Walmsley, Ko Koens en Claudio Milano

Originele titel

Serious gaming to stimulate participatory urban tourism planning

Het Expertise Netwerk Sustainable Urban Tourism is verbonden aan het lectoraat New Urban Tourism. Aan het hoofd van deze onderzoeksgroep staat professor Ko Koens. Op regelmatige basis zullen op deze website wetenschappelijke publicaties verschijnen van Ko Koens en collega-onderzoekers die bijdragen aan de onderzoeksgroep Nieuw Stedelijk Toerisme.

In de publicatie: ” Serious gaming to stimulate participatory urban tourism planning” analyseren Ko Koens, Jeroen Klijs, Jessika Weber-Sabil, Frans Melissen Lidija Lalicic en Igor Mayer hoe een serious game-benadering een participatief planningsproces kan ondersteunen door belanghebbenden samen te brengen om interventies te bespreken die de ontwikkeling van duurzaam stadstoerisme ondersteunen.

New Urban TourismBinnen New Urban Tourism, onderdeel van het kenniscentrum Creative Business, richten we ons op toerisme als integraal onderdeel van de stedelijke omgeving. Toeristen lopen letterlijk tussen de lokale bevolking en maken gebruik van dezelfde faciliteiten. Met andere woorden, ze kunnen niet als een aparte entiteit worden beschouwd. Maar wat is de invloed van deze grote groepen bezoekers op steden en wijken? En kunnen we een manier vinden om toerisme ten goede te laten komen aan de stad? Kunnen we bijvoorbeeld activiteiten zo ontwerpen dat ze nieuwe lokale bedrijvigheid genereren, plaatsen leefbaarder maken en de lokale bevolking trotser op hun buurt maken? Wat kunnen we hierover leren van studies die in andere steden in het buitenland zijn uitgevoerd? Wij hanteren een holistische benadering van toerisme, waarbij we een internationaal denkkader combineren met een lokale aanpak. In onze laboratoriumomgevingen ontwerpen wij in samenwerking met belanghebbenden interventies die ons moeten helpen een beter inzicht te krijgen in de onderliggende processen in grote steden en hun omgeving en deze regio’s uiteindelijk te verbeteren.