Ko Koens

Ko Koens

Lector New Urban Tourism

Dr. Ko Koens is sinds februari 2020 lector van het lectoraat New Urban Tourism, bij Hogeschool Inholland. Door verstedelijking en snel groeiend stadstoerisme ondervinden steden toenemende druk. Hoe kunnen we een nieuwe balans vinden tussen bezoekers en bewoners, op zo’n manier dat toerisme en de maatschappelijke verandering van stadsbuurten hand in hand kunnen gaan? Koens streeft ernaar goede voorbeelden te vinden van projecten die in andere landen zijn uitgevoerd en deze te analyseren, en test in de living labs van Inholland nieuwe lokale initiatieven. Met het Expertise Network Sustainable Urban Tourism hoopt hij op diverse schaalniveau’s samen te werken om oplossingen aan te reiken op het gebied van duurzaam stedelijk toerisme.

Terug naar het overzicht