Ontwerpsessie Cultureel Toerisme Rotterdam

Ontwerpsessie Cultureel Toerisme Rotterdam

Status

Het onderzoek loopt tot en met 2023.

Op dinsdag 8 juni werd door het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam een ontwerpsessie cultureel toerisme gehost. Het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam is een van de zes living labs die deelneemt aan het Europese project SmartCulTour, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. In de sessie bepaalden verschillende stakeholders op welke manier cultureel toerisme in Rotterdam zou kunnen worden vormgegeven en welke stakeholder daar op welk moment een rol in zou kunnen spelen. Tijdens de sessie werd er gebruik gemaakt van een ‘Miro’ bord.

De bijeenkomst werd geleid door Bert Smit, onderzoeker bij Breda University of Applied Sciences. Daarnaast waren stakeholders van diverse Rotterdamse organisaties aanwezig; denk bijvoorbeeld aan Rotterdam Partners, Gemeente Rotterdam, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Rotterdam Festivals en Arttenders. De aanwezigen stonden allereerst stil bij de toeristische visie van de gemeente Rotterdam waarin het volgende wordt gesteld: “Doordat we Rotterdamse wijken ontwikkelen vanuit hun eigen identiteit, creëert dat nieuwe aanleidingen voor toeristen om ook andere gebieden te bezoeken dan de binnenstad.”  Dit riep een zeer belangrijke vraag, die gedurende de sessie telkens terugkeerde, namelijk: ‘’ Hoe kunnen verschillende stakeholders succesvol samenwerken, wanneer toeristen naar gebieden buiten de binnenstad trekken en hoe kunnen we er tegelijkertijd voor zorgen dat de ‘Rotterdammers’ hierin centraal blijven staan maar dat de stad ook bezoekers kan verwelkomen?’’

Uit de Q-sort die naar aanleiding van de inception meeting is afgenomen is gebleken dat de stakeholders het grotendeels eens waren over de volgende stellingen waarin cocreatie en samenwerken centraal staan:

  • Bij een participatieve benadering van cultureel toerisme is diversiteit van de betrokken belanghebbenden cruciaal voor een optimale besluitvorming.
  • Om tot duurzaam cultureel toerisme te komen, moet de samenwerking tussen de culturele sector en de toeristenindustrie worden verbeterd.

Onder ander op basis van deze stellingen werd in deze sessie gestart met het werken in het Miro bord. Zo werden de deelnemers uitgedaagd om te reflecteren op de stellingen uit de Q-sort en aan te geven welke stakeholders ze op dit moment in het proces nog misten. Vervolgens werd aan de hand van een brainwriting oefening bepaald welke kennis, ervaring en informatie nodig is om het cultureel toerisme in Rotterdam vorm te geven. Uit deze oefening kwam naar voren dat een deel van deze kennis en informatie pas verzameld kan worden wanneer een keuze is gemaakt voor welke wijk(en), buiten het centrum van Rotterdam waar kansen liggen om cultureel toerisme een boost te geven en daarna de juiste lokale stakeholders te betrekken in het process.

Tot slot werd aan de hand van het Double Diamond model alvast voorzichtig vooruitgeblikt wat de eerste stappen in het proces zouden kunnen zijn om te komen tot een keuze voor specifieke wijken en welke stappen vervolgens gezet moeten worden. Ook werd besproken welke stakeholders in verschillende fases betrokken zouden moeten worden en welke design tools hierbij gebuikt kunnen worden? Al met al was het een interessante sessie waarbij mooie stappen zijn gezet om het proces in te starten. De volgende sessie zal begin september plaatsvinden.