EU-subsidie helpt Amsterdams onderzoek naar leefbare stad

EU-subsidie helpt Amsterdams onderzoek naar leefbare stad

Status

januari 2020 t/m december 2022

Team

Guido Stompff (lector Design Thinking)
Ko Koens (lector New Urban Tourism)
Wina Smeenk (associate lector Empathisch Co-design)
Roos Gerritsma (associate lector Urban Leisure & Tourism)
Swen Waterreus (docent-onderzoeker opleiding Tourism Management)

Betrokken partijen

SMARTDEST (EU-funded H2020 research project)

Hoe kunnen grote Europese steden open blijven staan voor de groeiende stroom bezoekers en tegelijkertijd rekening houden met leefbehoeften van hun bewoners? Het SMARTDEST-project zoekt naar antwoorden op deze vraag. De onderzoeksgroep Creative Business van Hogeschool Inholland heeft ruim € 250.000 subsidie gekregen om bij te dragen aan dit Europese onderzoek. Het Urban Leisure & Tourism Lab heeft daarin een voortrekkersrol.  

Het doel van SMARTDEST

SMARTDEST is een Europees project ondersteund door Horizon 2020, een meerjarig innovatieprogramma opgezet door de Europese Commissie. Het project richt zich op de sociale effecten van overtoerisme in grote Europese toeristische bestemmingen, zoals Venetië, Barcelona en Amsterdam. Door grote aantallen toeristen en de opkomst van Airbnb veranderde het winkel-, horeca- en woonaanbod. Daar stijgen bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud, maar ook het karakter en aanzicht van hele buurten veranderen. Zulke effecten kunnen leiden tot gentrificatie en sociale exclusie. Met SMARTDEST zoeken we naar innovatieve en inclusieve oplossingen met partners, van bewoners tot ondernemers.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We werken samen met universiteiten uit onder meer Spanje, Italië, Schotland, Oostenrijk, Portugal en Israël. Inholland is van grote toegevoegde waarde omdat we sinds 2015, mede dankzij het Urban Leisure & Tourism lab en onze ontwerpgerichte aanpak, beschikken over een divers netwerk en ontwerpervaringen. Lokaal werken we samen met de gemeente Amsterdam (afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek), Amsterdam & Partners, bewoners en diverse stakeholders en belangenorganisaties als Reinvent Tourism Network

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Aan het eind van het project leveren we Europese en lokale beleidsmakers beleids- en communitytools op die (bewezen) effect sorteren.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We onderzoeken de Amsterdamse situatie. We combineren daarvoor verschillende vormen van onderzoek. Voor kwantitatief onderzoek werken we samen met de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Corona onafhankelijk is onze discoursanalyse over 2000-2020 naar veranderende beleidsvertogen, gebaseerd op een verzameling van vele duizenden artikelen uit diverse media. Daarnaast verrichten we kwalitatief onderzoek met bewoners, experts (Amsterdam & Partners, Reinvent Tourism Network) en stakeholders in Amsterdam om de problemen en bestaande copingmechanismen in kaart te brengen. Tot slot voeren we participatief onderzoek uit waarbij co-creatie met bewoners, stakeholders en studenten centraal staat. Hiervoor zetten we het Urban Leisure & Tourism Lab (ULTL) in. Op de website van het lab zijn onlangs de eerste resultaten van het onderzoek gepubliceerd.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het belang is meerledig. Opgedane inzichten en vraagstukken stromen terug het onderwijs via onderwijsprogramma’s zoals domeinbreed keuzeonderwijs en minoren. Ook koppelen we een aantal partners waar we nauw mee samenwerken, aan studenten voor hun afstudeertraject. De opleiding Tourism Managment heeft bijvoorbeeld een aparte afstudeerkring opgezet rondom Fairbnb en in het kader van het Reinvent Tourism Festival #21.

“Afgesproken is de data van studenten te delen met de onderzoekers van SMARTDEST. Zo is er een constante wisselwerking tussen onderwijs, werkveld en onderzoek.”

Alle publicaties van SMARTDEST zijn hier te vinden.