Lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme

Lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme

Status

Lopend

Auteur

Iris Kerst

Partners

Hogeschool Inholland (penvoerder), Breda University of Applied Sciences, Hotelschool The Hague, NHL Stenden, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogeschool, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven.

Op woensdag 7 juni vond de eerste online meeting van het Lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme plaats. Lectoren Karoline Wiegerink (Hotelschool The Hague), Albert Postma (NHL Stenden), Jeroen Klijs (Breda University of Applied Sciences), Paul Rutten (Hogeschool Rotterdam) en Ko Koens (Hogeschool Inholland) kwamen bij elkaar om ideeën uit te wisselen over de invulling van het lectorenplatform en een eerste aanzet te maken voor de onderzoeksagenda. Hou de tag ‘Lectorenplatform’ op deze website om op de hoogte te blijven van de vorderingen.