Contrasterende perspectieven op toerisme in Amsterdam, Rotterdam en Barcelona

Contrasterende perspectieven op toerisme in Amsterdam, Rotterdam en Barcelona

Het Expertise Netwerk Sustainable Urban Tourism (ENSUT) heeft de eerste bevindingen bekendgemaakt van een nieuw vergelijkend onderzoek dat licht werpt op de verschillende benaderingen van duurzaam toerisme in Amsterdam, Rotterdam en Barcelona. In dit unieke onderzoek zijn niet alleen de verschillen tussen de drie steden onderzocht, maar ook de verschillen binnen elk stedelijk centrum.

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Rotterdam en Barcelona positiever staan tegenover de ontwikkeling van regeneratief toerisme en zich richten op het creëren van waarde door toerisme. Inwoners van Amsterdam daarentegen geven de voorkeur aan een degrowth tourism benadering, waarbij zij streven naar een beter evenwicht door de toeristische druk op de stad te verminderen.

Zelfs binnen Amsterdam zijn er echter aanzienlijke verschillen in perspectieven. Terwijl drukbezochte buurten meer dan 50% steun voor degrowth tourism laten zien, staan buurten aan de rand van de stad en in het noorden voor minder dan 30% positief tegenover deze aanpak. Dit onderstreept de noodzaak van lokale en buurtgerichte strategieën voor duurzaam toerisme.

Inwoners van alle drie de steden hebben een voorkeur voor diensten en voorzieningen die voorzien in hun dagelijkse behoeften, zoals voedselmarkten en winkelgebieden. Plaatselijk cultureel erfgoed en musea zijn bijzonder gewild in Barcelona. Meer traditionele toeristische activiteiten zoals festivals en grote groepen toeristen waren echter minder in trek.

Interessant is dat er zelfs binnen de steden zelf verschillende perspectieven bestaan. Terwijl bewoners in de stadscentra van Amsterdam en Rotterdam toerisme als redelijk geschikt voor hun buurt beschouwen, is in andere gebieden een meerderheid van mening dat toerisme niet goed aansluit bij het karakter van hun buurt.

ENSUT benadrukt het belang van een buurtgerichte aanpak van het toerismebeleid. Hoewel het begrijpelijk is dat steden zich richten op drukke gebieden, zijn maatregelen die voor deze gebieden zijn ontworpen misschien niet geschikt voor andere delen van de stad waar bewoners het grootste deel van hun tijd doorbrengen.

Het rapport geeft aan dat de bewoners vinden dat hun stem niet voldoende wordt gehoord in de huidige ontwikkelingsprocessen voor toerisme. Het benadrukt de noodzaak voor beleidsmakers om beter rekening te houden met de perspectieven van bewoners en lokale bedrijven.

Deze studie dient als een eerste inzicht in de contrasterende perspectieven op toerisme in Amsterdam, Rotterdam en Barcelona. Een uitgebreid rapport met gedetailleerde resultaten, inclusief inzichten in het reisgedrag van zowel inwoners als bezoekers, zal naar verwachting later dit jaar op deze website verschijnen.

22 mei 2023