De start van ENSUT

De start van ENSUT

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” is een motto dat Iris Kerst de laatste tijd bezighoudt. Als een van de initiatiefnemers van het Expertise Netwerk Sustainable Urban Tourism (ENSUT) van Hogeschool Inholland heeft Iris de mogelijkheid om dit netwerk op te zetten met een groeiende community van kennisinstellingen, overheden, bedrijven, bewoners, ondernemers, onderzoekers en studenten. Samenwerking en co-creatie zijn essentieel tijdens de opstartfase van het netwerk om een waardevol netwerk te creëren voor alle betrokkenen.

ENSUT wil een krachtig antwoord geven op de vraag hoe stedelijk toerisme op een duurzame en veerkrachtige manier kan worden vormgegeven. Met de uitdagingen van de COVID-19 pandemie en het toenemende aantal bezoekers aan steden is er behoefte aan richtsnoeren en strategieën die zorgen voor duurzaam en veerkrachtig stadstoerisme ten behoeve van alle belanghebbenden. Het netwerk brengt onderzoekers en deskundigen uit verschillende disciplines samen om deze uitdagingen aan te pakken en het stedelijk toerisme vanuit een systemisch perspectief te herdefiniëren. Door samenwerking en interdisciplinaire samenwerking probeert ENSUT verschillende perspectieven te integreren en innovatieve oplossingen te creëren. Meer weten? Lees het NRIT-artikel.

22 mei 2023