Overtoerisme buitenspel?

Overtoerisme buitenspel?

Team

Ko Koens

Lector New Urban Tourism Ko Koens over de bijdrage van praktijkgericht onderzoek in het vinden van duurzame oplossingen voor overtoerisme

In de vierde editie van magazine PIT van Regieorgaan SIA met het thema Energietransitie en Duurzaamheid, vertelt Ko Koens over zijn onderzoek naar hoe de problemen die ontstaan door overtoerisme aangepakt kunnen worden: ‘Ironisch genoeg juist door elkaar op te zoeken!’

De laatste twintig jaar zijn problemen rondom overtoerisme, versterkt door de opkomst van goedkope vluchten, nieuwe bedrijfsmodellen zoals Airbnb, steeds urgenter geworden. Ook hebben social media steeds meer invloed. Koens benadrukt dat overlast niet alleen veroorzaakt wordt door de stereotiepe lawaaierige toerist, maar ook door de cultureel bewuste reiziger die nieuwe gebieden wil verkennen en in toenemende mate de openbare ruimte en diensten deelt met de lokale bevolking.

‘Uit ons onderzoek in zes Europese steden kwam naar voren dat belanghebbenden van de toeristenstroom elkaar niet makkelijk opzoeken’, vertelt Koens. ‘Zelfs niet binnen de gemeente. Laat staan dat partijen uit de toeristische industrie, vervoermaatschappijen, milieuclubs of burgers gezamenlijk bij het gesprek over overtoerisme werden betrokken.’

Ook bleek dat als gemeenten overtoerisme willen tegengaan, ze veel sneller met beleid moeten komen. En dat wordt een stuk makkelijker als andere partijen in de stad helpen met problemen signaleren en meedenken over de oplossing.

Om ervoor te zorgen dat al die partijen elkaar blijven ontmoeten om aan duurzaam toerisme te werken, is in het Europese vervolgonderzoek SmartCulTour een toolkit ontwikkeld, waarbij ook het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam van Inholland betrokken was. Volgende stappen in het onderzoek van het lectoraat New Urban Tourism zijn erop gericht om de co-creatie van nieuw beleid tussen alle betrokkenen bij stedelijk toerisme makkelijker te maken.

Het pas gelanceerde Expertisenetwerk en Lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme (ENSUT) gaat daarbij enorm helpen. Binnen het netwerk delen lectoraten uit het hele land hun kennis en genereren ze nieuwe kennis met bedrijven en toeristische bestemmingen met het doel om samen te werken aan een duurzame toekomst voor stedelijk toerisme.

Ko Koens is vol vertrouwen: ‘We hebben inmiddels wel bewezen dat we met praktijkgericht onderzoek sterk bijdragen aan het vinden van antwoorden hoe toerisme kan teruggeven aan de bestemming’, aldus Koens.