Serious Gaming voor de toekomst van Hoek van Holland & Bospolder-Tussendijken

Serious Gaming voor de toekomst van Hoek van Holland & Bospolder-Tussendijken

Status

Lopend

Eind maart speelden stakeholders uit Hoek van Holland en Bospolder-Tussendijken een spel om te bepalen welke interventies er in de toekomst zouden kunnen worden toegepast om cultureel toerisme in beiden stadsdelen verder te laten ontwikkelen. Dit spel was uiteraard niet zomaar een ‘spelletje’ maar een serious game ontwikkeld in het kader van het Europese project SmartCulTour.

SmartCulTour in Rotterdam

Het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam is een van de zes living labs die deelneemt aan het Europese project SmartCulTour, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. Het doel van de living labs is het aanmoedigen van netwerken tussen belanghebbenden uit het toeristische werkveld om zo tot goede praktijken en innovatieve oplossingen voor duurzaam cultureel toerisme te komen, die tegelijkertijd ook kunnen worden uitgewisseld met andere Europese regio’s.

De afgelopen maanden zijn er diverse meetings geweest met Rotterdamse stakeholders om te identificeren in welke gebieden er kansen liggen om duurzaam cultureel toerisme verder te ondersteunen. Hoek van Holland en Bospolder-Tussendijken zijn de gebieden waar door middel van een wijkgerichte aanpak met stakeholders wordt onderzocht wat er nodig is om cultureel toerisme verder te ontwikkelen. Zo zijn er zowel in Hoek van Holland en Bospolder-Tussendijken wijktours geweest waarbij samen met stakeholders geïdentificeerd werd wat interessante plekken in de gebieden zijn. Daarnaast zijn er interviews afgenomen met belanghebbenden om een beter beeld te krijgen over welke culturele interventies mogelijk interessant zouden kunnen zijn.

Hoek van Holland

Op 24 maart werd er door diverse stakeholders, namelijk de gemeente, buurtbewoners, cultureel ondernemers en onderzoekers aan de hand van tools nagedacht over de cultureel toeristische toekomst van Hoek van Holland. De meeting vond plaats in MIJN Torpedoloods. Een stukje cultureel erfgoed, de loods werd namelijk jarenlang gebruikt voor de opslag van zeemijnen en torpedo’s. Sinds 2014 wordt de loods ingezet als hotel, restaurant en vergaderlocatie.

De meeting begon met de inzet van de House of Quality tool. Dit is een tool om consensus te bereiken met betrekking tot (beleids-)interventies die de grootste kans hebben om bij te dragen aan de wensen van een bestemming. De tool werd in Hoek van Holland ingezet om meer indicatie te krijgen over welke (beleids-)interventie de grootste kans van slagen heeft als het gaat om Hoek van Holland ‘beter’ te maken. Daarnaast helpt de tool bij het maken van rationele beslissingen.

Gezamenlijk werden de ‘needs’ beoordeeld. ‘Hoe belangrijk is toegankelijkheid tot goede banen?’ of ‘Hoe belangrijk is het ontwikkelen van een culturele identiteit?’ Na het beoordelen van de needs met een cijfer werd de huidige situatie in kaart gebracht. Hoe is de toegankelijkheid tot goede banen op dit moment? Vervolgens werden de stakeholders gevraagd wat voor type culturele interventies zij belangrijk vonden waarna de eerste resultaten van de House of Quality bekend werden. Zo kwam als belangrijkste interventie naar voren dat er in Hoek van Holland sterk behoefte is aan het ontwikkelen van ‘’ Een cultuurtoeristisch aanbod ontwikkelen dat bezoekers kan aantrekken tijdens het laagseizoen.’’  Deze interventie sluit aan bij de behoefte van onder andere de gemeente Rotterdam om Hoek van Holland op een duurzame manier om te toveren tot een vierseizoenenbadplaats.

Na de inzet van de House of Quality werd de Smart Cultour Serious game als tool ingezet. De serious game is een hybride rollenspel dat gebruik maakt van een combinatie van een digitaal dashboard, een mobiele app en fysieke interventiekaarten. Spelers kruipen in de huid van regionale stakeholders van cultureel erfgoed en proberen hun doelen en behoeften te bereiken door interventies te creëren of de interventie van iemand anders te ondersteunen. De spelers krijgen uiteraard een rol die zij in het dagelijks leven niet vervullen. Dit zorgt voor verrassende uitkomsten. In Hoek van Holland was de belangrijkste uitkomst dat er behoefte is aan een praktische strategie om op een duurzame manier tot de vierseizoenenbadplaats te komen. In de volgende sessie op 14 april zal aan de hand van tool Roadmapping samen bepaald worden welke stappen hiervoor moeten worden gezet.

Bospolder-Tussendijken

Een week later vond op de grens tussen Bospolder-Tussendijken en Historisch Delfshaven een meeting plaats waar de stakeholders uit Bospolder-Tussendijken aan de slag gingen met interventies voor hun wijk. Ook tijdens deze meeting was er weer een divers pallet van stakeholders aanwezig, medewerkers van de gemeente, buurtbewoners en ondernemers. In de bibliotheek van Altstadt, een theater en werkplaats voor podiumkunst in wording, werd eerst samen de House of Quality tool gebruikt. Zo werd duidelijk welke interventies de grootste kans van slagen zouden kunnen hebben in Bospolder-Tussendijken. Zo kwam als belangrijkste interventie naar voren dat er in Bospolder-Tussendijken behoefte is aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het gebied van tastbaar cultureel erfgoed.

Met deze interventie in gedachten gingen de verschillende stakeholders met elkaar aan de slag aan de hand van de SmartCultour Serious game. Uit de game kwam naar voren dat er sterke behoeften is om aan een aantal bestaande sociaal maatschappelijke maar ook culturele componenten bij elkaar te brengen in een (openbare) ruimte. Op 18 mei gaan de stakeholders weer met elkaar aan tafel om aan de hand van roadmapping tot de eerste stappen te komen om dit in de toekomst wellicht werkelijkheid te laten worden.