SmartCulTour Video’s

SmartCulTour Video’s

Status

Afgerond

Team

SmartCulTour

Type of content

Video

Het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam is een van de zes Living Labs die deelneemt aan het Europese project SmartCulTour. Het doel van de Living Labs is het aanmoedigen van netwerken tussen belanghebbenden uit het toeristische werkveld om zo tot goede praktijken en innovatieve oplossingen voor duurzaam cultureel toerisme te komen, die tegelijkertijd ook kunnen worden uitgewisseld met andere Europese regio’s.

Het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam focust zich op twee Rotterdamse wijken, namelijk: Hoek van Holland en Bospolder-Tussendijken. Doel van het Living Lab is om in deze twee wijken cultureel toerisme (verder) te ontwikkelen om zo een duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de wijken in hun geheel.

Gedurende het project zijn er diverse meetings geweest met stakeholders uit beide gebieden waar
verschillende tools centraal stonden om cultureel toerisme verder te stimuleren. Zo stond in een van de sessies de SmartCulTour Serious Game centraal waar stakeholders konden zien wat voor invloed mogelijke interventies zouden kunnen hebben op diverse actoren. Met deze mogelijke interventies gingen de stakeholders en onderzoekers aan de slag tijdens de ideation washing machine & roadmapping fase. Doel van deze sessie was het komen tot een creatieve mix van interventies, die in de toekomst daadwerkelijk zouden kunnen worden doorgevoerd met daarbij een realistische planning om deze interventies ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Op dit moment wordt er door onderzoekers voor beiden wijken op basis van deze laatste sessie een rapport geschreven dat kan worden aangeboden aan de gemeente Rotterdam en aan andere stakeholders die bij de ontwikkeling van de wijken betrokken zijn. Verwacht wordt dat deze rapporten met aanbevolen interventies sturing kunnen geven bij de ontwikkeling van beide wijken. Een groot voordeel hierbij is het feit dat de interventies bottom-up uit de wijken komen en dat er een heldere planning is die kan worden aangehouden. Daarnaast worden in het rapport alle stakeholders genoemd die mogelijk zouden kunnen helpen om de interventies waar te maken. Tot slot wordt er per interventie genoemd wie het eigenaarschap per interventie zou moeten pakken. Dit zorgt ervoor dat er met behulp van funding echte stappen kunnen worden gemaakt die de gekozen wijken ten goede doen.